header banner
Default

Det store året for Bitcoin 2017


Aldri har vi fått så mange bitcoin-millionærer som i 2017.

DIGITALT GULL: Bitcoin er et av de mest Googlede ordene i Norge i 2017 og bitcoin-børser og selgere sier de aldri har hatt mer pågang.

Publisert:

Da prisen for bitcoin nådde 926,21 dollar 1. januar 2017, var det få som trodde at man ville se en vekst på 1.376 prosent til 13.674 dollar før 2018 (114.458 kroner).

Selv om det mest oppsiktsvekkende har vært prisutviklingen, har det vært nok av andre hendelser i bitcoin-universet det siste året verdt å nevne.

BØRSKONGE: Frank Schuil har grunnlagt kryptobørsen Safello som er basert i Sverige, men som også operer i Norge.
Foto: Sindre Hopland

– Den enorme etterspørselen av et begrenset antall bitcoin, sammen med fenomenet kryptoemisjoner, samt at institusjonelle investorer omfavner valutaen har ført til den ekstreme veksten, sier Frank Schuil, grunnlegger og daglig leder for Safello, Nordens største kryptobørs.

Starten på veksten

I Norge var det en stor ting som stoppet de fleste fra å handle bitoin, nemlig moms.

Norge var et av de siste landene i Europa som mente at veksling av bitcoin ikke omfattes av momsunntaket for finansielle tjenester – og dermed var avgiftspliktig.

EU-domstolen hadde på sin side fredet bitcoin høsten 2015 og hadde hatt momsfritak siden den gang, noe som la press på Norge for å følge etter, noe de også gjorde tidlig i februar.

– Da momsen forsvant eksploderte kjøpet, og fremveksten av nye foretak vokser raskt, sier Stephan Nilsson i Norges Blockchain- og Bitcoinforbund.

En av landets fremste blokkjede-ekspert Jon Ramvi i Blockchangers er klar på hva han mener står bak priseksplosjonen.

– Årsaken til den ekstreme prisveksten i 2017 er nok mest frykt for å gå glipp av en økende trend, sier han.

Ramvi er i motsetning til mange andre ikke helt fornøyd med krypto-året 2017 til tross for prishopp og mange nye selskaper.

– Jeg er litt skuffet over at man ikke har klart å anvende teknologien til flere ting. Jeg hadde håpet på at flere selskaper kom til å ta i bruk blokkjede-teknologi i 2017.

Parkerte gullprisen

Prisen steg sakte men sikkert gjennom vinteren, og den 2. februar var en bitcoin verdt 1275 amerikanske dollar, tilsvarende 10.780 norske kroner og gikk forbi gullprisen som den gnag lå på 1232 dollar per unse.

De neste månedene skulle prisen, ved unntak av et par dupper, stige jevnt, og gjorde i slutten av mai et hopp opp til 2.607,54 dollar.

EKSPERT: Torbjørn Bull Jenssen er seniorøkonom i konsulentselskapet Menon Economics og en av landets fremste eksperter på bitcoin og blokkjedeteknologien.
FOTO: FREDRIK BJERKNES

I slutten av mai begynner flere og flere å se potensiale i bitcoin og en rapport fra CPH Revision slo fast at bitcoin kan bli verdens største valuta hvis veksten fortsetter.

Da hadde prisen steget 150 prosent.

– Verden våknet opp i år. I et av intervjuene med E24 i mai påpekte jeg at bitcoin steg ganske mye på slutten av 2016 etterfulgt av en liten korreksjon, men at mange da satt klar med penger for å investere i neste runde, sier Torbjørn Bull Jenssen i Menon Economics.

Splittene

For de fleste er det prisen som har vært, og fremdeles er, det mest interessante med bitcoin.

Da er det viktig å huske på at det ofte har vært endringer og beslutninger på den tekniske siden som har ført til den eventyrlige prisveksten.

Den mest kjente avgjørelsen i år har vært splitten i august som gjorde at vi fikk både bitcoin (BTC) og bitcoin cash (BCH).

Bitcoin cash kom til som et svar på skaleringsproblemene bitcoin har, og har større blokker for lagring av informasjon og transaksjoner fra nettverket.

Senere har vi fått en splitt som har resultert i bitcoin gold, en valuta som ikke har fått samme oppmerksomhet som den første splitten, men som også er en av de største kryptovalutaene i verden målt i markedsverdi.

– For å si det sånn, det er lite igjen som kan overraske negativt for bitcoin nå.

Saken fortsetter under grafen.

Også Nilsson tror på regulering i favær av bitcoin i Norge neste år.

– Visse land kan komme til å sette inn reguleringer som kan bremse utviklingen. Jeg håper Norge ser at bitcoin-teknologien kan være bra for den norske økonomien og skape flere arbeidsplasser.

Den siste store begivenheten i 2017 var da bitcoin-kontrakter ble notert på futurebørsen i Chicago (CBOE) og CME Group, noe som førte til nye prisrekorder.

Også flere finansselskaper jobber med plattformer for bitcoin-handel, inkludert Goldman Sachs.

I dagene etter børsnoteringen falt bitoin betraktelig.

Saken fortsetter under bildet.

BITCOIN-BØRS: I desember ble bitcoin-kontrakter notert for handel her ved råvarebørsen i Chicago (CBOE).
Foto: Scott Olson/Getty Images/AFP

Forventninger til 2018

Selv om ekspertene hadde vanskelig for å spå utviklingen vi har sett i 2017, har de fleste klare tanker om hvordan 2018 vil se ut.

Ramvi i Blokchchaners håper vi ser flere prosjekter der bitcoin og andre kryptovalutaer brukes til et konkret formål.

– Det ble startet ekstremt mange selskaper, spesielt på ethereum-teknologien i

2016 og 2017, så jeg håper at flere av disse får satt prosjektene ut i verden i 2018.

Bitcoin-evangelist Nilsson er som alltid positiv til videre vekst.

– Jeg tror vi vil se en tidobling i løpet av 2018, og det er det ikke bare meg som mener. Det er bare en brøkdel av verden som eier kryptovaluta, og andelen vokser nå raskt, sier han.

Jenssen er ikke like skråsikker på fortsatt vekst.

– Jeg tror aktiviteten rundt kryptoemisjoner vil dabbe av i 2018 og da er spørsmålet om pengene som strømmer ut av disse prosjektene vil strømme inn i bitcoin og andre store kryptovalutaer. Det er også mulig at pengestrømmen går ut i dollar og drar med seg penger investert i de store kryptovalutaene, inkludert bitcoin.

  • Lyst på mer? Her kan du lese alle sakene E24 har skrevet om bitcoin i 2017.

Sources


Article information

Author: Hannah Wilson

Last Updated: 1703052122

Views: 687

Rating: 4.5 / 5 (93 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Hannah Wilson

Birthday: 1942-02-13

Address: 7517 Orr Pass, North Krystaltown, SD 12563

Phone: +4393166776942040

Job: Speech Therapist

Hobby: Rock Climbing, Fishing, Surfing, Sculpting, Stamp Collecting, Skateboarding, Painting

Introduction: My name is Hannah Wilson, I am a persistent, tenacious, variegated, frank, resolute, artistic, exquisite person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.