header banner
Default

Bewaarkoste word deur drie groot banke op staatsbon toegepas


Table of Contents

  De Standaardbeleggen

  KBC, ING Bank en BNP Paribas Fortis rekenen geen bewaarloon aan voor wie intekent op de staatsbon. Belfius vraagt wel 0,1452 procent. Niet alle banken zijn even enthousiast over de staatsbon als hun klanten.

  Boven op jouw abonnement op De Standaard heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere kranten.

  brands_plus_ds

  Activeer +PLUS ›

  +PLUS is inbegrepen in alle abonnementsformules, uitgezonderd basic.

  Als abonnee lees je ook alle plusartikels. Je hoeft je alleen aan te melden zodat we je herkennen als abonnee.

  Blijf betrokken in een wereld vol verandering.

  Blijf betrokken in een wereld vol verandering.

  Blijf betrokken in een wereld vol verandering.

  Blijf betrokken in een wereld vol verandering.

  Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plusartikels kunt lezen?

  Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plusartikels kunt lezen?

  Sources


  Article information

  Author: Mary Armstrong

  Last Updated: 1702581002

  Views: 708

  Rating: 4.8 / 5 (88 voted)

  Reviews: 82% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Mary Armstrong

  Birthday: 1986-04-27

  Address: 491 Lee Field, South Johnchester, ME 76212

  Phone: +3502054747572737

  Job: Air Marshal

  Hobby: Magic Tricks, Coffee Roasting, Chess, Snowboarding, Robotics, Dancing, Camping

  Introduction: My name is Mary Armstrong, I am a lively, treasured, dedicated, frank, valuable, apt, dear person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.